Bông Hồng Trên Nấm Mồ Hoang: Videos tìm xác tử sĩ VNCH bị VC trả thù sau 30-4

04.06.2012 Nguồn: hỏi là trả lời 6/02/2012

Tội ác csVN trả thù hèn hạ QLVNCH sau ngày Quốc Hận 30-4 bằng ngụy xưng “học tập cải tạo”. Theo thống kê của quốc tế, khoảng 500.000 sĩ quan VNCH bị VC bắt vào các trại “cải tạo” thì 1/3 đã chết vì đòn thù hèn hạ đối với người lính VNCH đã không còn vũ khí tự vệ. Nhiều sĩ quan bị chúng bắt đày ra miền Bắc và chết tức tưởi không tìm được xác – HLTL Tiếp tục đọc